به تک نیاز خوش آمدید
مشخصات آگهی

فروش ويژه انواع آنتن هاي وايرلس

فروش ويژه انواع آنتن هاي وايرلس
شبکه پالیس دنیای تجهیزات شبکه

amp quot شبکه پالیس amp quot کاملترین مرکز فروش انواع آنتن های وایرلس مفتخر است انواع آنتنهای وایرلس را با بهترین قیمت به شما عزیزان ارائه نماید

amp quot شبکه پالیس amp quot هم اکنون آماده ارائه انواع آنتن های ذیل به کلیه همکاران محترم ، ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی میباشد

amp quot شبکه پالیس amp quot لیست موجودی آنتن های وایرلس خود را با برندهای مختلف اعلام می نماید ، به شرح ذیل

دلتالینک ، DeltaLink
آنتن وایز ، WIS Antenna
کنبوتنگ ، Kenbotong
وایلینک ، Wilink
الماس ، Almas
آی تی الایت ، ITelite


فروش ویژه انواع آنتن های شرکت دلتالینک DeltaLink
فروش انواع آنتن های دلتا لینک delta link
آنتن های دلتالینک delta link
آنتن های دلتالینک deltalink
فروش ویژه دیش های High Performance


ANT 5527S High gain 27 dBi Parabolic dish
ANT 5527N Dual polarized high gain 27 dBi Parabolic dish
ANT 5531S Ultra high gain 30 31 dBi Parabolic dish
ANT 5531N Dual polarized Ultra high gain 30 31 dBi Parabolic dish
ANT 5533S Singel polarized Ultra high gain 32 33 dBi Parabolic dish
ANT 5533N Dual polarized Ultra high gain 32 33 dBi Parabolic dish
ANT HP5523N High Performance 1 0 feet 23 dBi Solid dish Antenna
ANT HP5526N High Performance 1 5 feet 26 dBi Solid dish Antenna
ANT HP5529N High Performance 2 feet 29 dBi Solid dish Antenna
ANT HP5535N High Performance 3 5 feet 24 35 dBi Solid dish Antenna
ANT 5517N S Dual polarized 17dBi Flat panel 90⁰ Sector Antenna

آنتن های دلتالینک
فروش آنتنهای ضد نویز دوال پولاریتی دلتالینک
آنتن دیش 33 دبی دوال دلتالینک
آنتن دیش 33 دبی سینگل دلتالینک
آنتن دیش 31 دبی دوال دلتالینک
آنتن دیش 31 دبی سینگل دلتالینک
آنتن دیش 27 دبی دوال دلتالینک
آنتن دیش 27 دبی سینگل دلتالینک
آنتن ضد نویز 35 دبی دوال دلتالینک
آنتن ضد نویز 29 دبی دوال دلتالینک
آنتن ضد نویز 26 دبی دوال دلتالینک
آنتن ضد نویز 23 دبی دوال دلتالینک
فروش ویژه انواع آنتن های شرکت وایز WIS Antenna


WIS ANS5819 120 آنتن سکتور , 5 8Ghz 19dbi , 120 درجه
WIS ANS5820 90 آنتن سکتور , 5 8Ghz 20dbi , 90 درجه
WIS ANS5818 90 آنتن سکتور , 5 8Ghz 18dbi , 90 درجه
WIS ANS2415 120 آنتن سکتور , 2 4Ghz 15dbi , 120 درجه
WIS ANS2416 90 آنتن سکتور , 2 4Ghz 16dbi , 90 درجه
WIS ANS2417 90 آنتن سکتور , 2 4Ghz 17dbi , 90 درجه

WIS AND5824 آنتن دیش , 5 8Ghz 24dbi , دوآل پولار
WIS AND5829 آنتن دیش , 5 8Ghz 29dbi , دوآل پولار
WIS AND5832 آنتن دیش , 5 8Ghz 32dbi , دوآل پولار
WIS AND5834 آنتن دیش , 5 8Ghz 34dbi , دوآل پولار

WIS ANG5824 آنتن گرید , 5 8Ghz 24dbi , دوآل پولار
WIS ANG5829 آنتن گرید , 5 8Ghz 29dbi , دوآل پولار

WIS ANO2412 آنتن امنی دوآل , 2 4Ghz 12dbi
WIS ANO5812 آنتن امنی دوآل , 5 8Ghz 12dbi

WIS ANP5823 آنتن فلت , 5 8Ghz 23dbi


انواع آنتن سکتور کنبوتونگ Sector 5 8 Ghz با زاویه دید 90 و 120 درجه و خروجی
Kenbotong 5 8 GHz Sector 17dbi
Kenbotong 2 4 GHz Sector 17dbi
Kenbotong 5 8 GHz Sector Dual Polar 17dbi

TDJ 5158J TDJ 5158GA×2 TDJ 4958I TDJ 2400IA TDJ 5158K20انواع آنتن امنی Omni Antenna با فرکانس 2 4 GHz 5 8GHz با خروجی 15dBi,12dBi dBi – 7dBi 8

Omni Directional 3dbi Tplink 2 4GHz
Omni Directional 5dbi Tplink 2 4GHz
Omni Directional 8dbi Tplink 2 4GHz
Omni Directional 12dbi Tplink 2 4GHz
Omni Directional 15dbi Tplink 2 4GHz

آنتن امنی dBi3 تی پی لینک 2 4 گیگا هرتز
آنتن امنی dBi5 تی پی لینک 2 4 گیگا هرتز
آنتن امنی dBi8 تی پی لینک 2 4 گیگا هرتز
آنتن امنی dBi12 تی پی لینک 2 4 گیگا هرتز
آنتن امنی dBi15 تی پی لینک 2 4 گیگا هرتز

Omni Directional 15dbi 5 8 GHz Alfa

TPLink TL ANT2412D TPLink TL ANT2408C kenbotong TQJ 5800AT kenbotong TQJ 2325A12 TPlink TL ANT2415D


انواع آنتن پارابولیک Parabolic Antenna با فرکانس کاری GHz5 8 amp amp 2 4GHz
آنتن پارابولیک 16dBi الماس 2 4 گیگا هرتز
آنتن پارابولیک 24 dBi الماس 2 4 گیگا هرتز
آنتن پارابولیک 27dBi کنبوتنگ 5 8 گیگا هرتز
آنتن پارابولیک 30dBi کنبوتنگ 5 8 گیگا هرتز
آنتن پارابولیک 24 dBi تی پی لینک 2 4 گیگا هرتز

Parabolic Antenna 16 dBi 2 4 GHz Almas
Parabolic Antenna 24 dBi 2 4 GHz Almas
Parabolic Antenna 24 dBi 2 4 GHz TPLink
Parabolic Antenna 27 dBi 5 8 GHz Kenbotong
Parabolic Antenna 29 dBi 5 8 GHz Kenbotong
Parabolic Antenna 30 dBi 5 8 GHz Kenbotong

kenbotong TDJ 5800SPL6 kenbotong TDJ 2400A Almase AP24516M Almas AP24524G TPLink TL ANT2424B kenbotong TDJ 5800SPL9


انواع آنتن فلت پنل Flat Panel Antenna

Flat Panel Antenna 18 dBi 5 8 GHz Almas
Flat Panel Antenna 19 dBi 5 8 GHz Almas
Flat Panel Dual Polar Antenna 21 dBi 5 8 GHz Almas
Flat Panel Antenna 23 dBi 5 8 GHz Almas
Flat Panel Dual Polar Antenna 24 dBi 5 8 GHz Almas
Flat Panel Antenna 27 dBi 5 8 GHz Almas
Box Antenna 19 dBi 5 8 GHz Almas
Box Antenna 23 dBi 5 8 GHz Almas
Flat Panel Antenna 23 dBi 5 8 GHz Kenbotong
Box Antenna 23 dBi 5 8 GHz Kenbotong
Box Antenna 23 dBi 5 8 GHz WaveGap


آنتن فلت 18dBi الماس 5 8 گیگا هرتز
آنتن فلت 19dBi الماس 5 8 گیگا هرتز
آنتن فلت 21dBi الماس 5 8 گیگا هرتز
آنتن فلت 23 dBi الماس 5 8 گیگا هرتز
آنتن فلت 24dBi الماس 5 8 گیگا هرتز
آنتن فلت 27dBi الماس 5 8 گیگا هرتز
آنتن باکس19dBi الماس 5 8 گیگا هرتز
آنتن باکس 23 dBi الماس 5 8 گیگا هرتز
آنتن فلت 23 dBi کنبوتنگ 5 8 گیگا هرتز
آنتن باکس 23 dBi کنبوتنگ 5 8 گیگا هرتز
آنتن باکس 23 dBi ویوگپ 5 8 گیگا هرتز

Almas AP51823F Almas AP51823B Almas AP51818F Almas AP51818B Almas AP51828F Almas AP51828B Almas AP51826F Almas AP51826B kenbotong TDJ 5158BKR C Almase AP5618D Almas AP5626D Almas AP5623D kenbotong TDJ 5758BKT1 kenbotong TDJ 5158EA23 kenbotong TDJ 5158EA19 kenbotong TDJ 5158EA18D WaveGap FBWG 23S TPLink TL ANT2414Aانواع آنتن دیش Dish Antenna

Kenbotong 5 8 GHz Dish Dual Polar 34dbi
Kenbotong 5 8 GHz Dish Dual Polar 32dbi
Kenbotong 5 8 GHz Dish Single 32dbi
Kenbotong 5 8 GHz Dish Dual Polar 28dbi
Kenbotong 5 8 GHz Dish Single 28dbi
Kenbotong 5 8 GHz Dish Dual Polar 23dbi
Kenbotong 5 8 GHz Dish Single 23dbi

Wilink 5 8 GHz Dish Dual Polar 23 5 dBi
Wilink 5 8 GHz Dish Single 23 5 dBi
Wilink 5 8 GHz Dish Dual Polar 25 5 dBi
Wilink 5 8 GHz Dish Single 25 5 dBi
Wilink 5 8 GHz Dish Dual Polar 27 5 dBi
Wilink 5 8 GHz Dish Single 27 5 dBi
Wilink 5 8 GHz Dish Dual Polar 29 5 dBi

دیش 23 5 dBi وای لینک 5 8 گیگا هرتز
دیش دوال پلار 23 5 dBi وای لینک 5 8 گیگا هرتز
دیش 25 5 dBi وای لینک 5 8 گیگا هرتز
دیش دوال پلار 25 5 dBi وای لینک 5 8 گیگا هرتز
دیش 27 5 dBi وای لینک 5 8 گیگا هرتز
دیش دوال پلار 27 5 dBi وای لینک 5 8 گیگا هرتز
دیش 29 5 dBi وای لینک 5 8 گیگا هرتز
دیش دوال پلار 29 5 dBi وای لینک 5 8 گیگا هرتز
دیش 31 5 dBi وای لینک 5 8 گیگا هرتز
دیش دوال پلار 31 5 dBi وای لینک 5 8 گیگا هرتز
دیش 32 5 dBi وای لینک 5 8 گیگا هرتز
دیش دوال پلار 32 5 dBi وای لینک 5 8 گیگا هرتز
دیش دوال پلار 34 5 dBi وای لینک 5 8 گیگا هرتز

وایرلس ، موتورولا ، میکروتیک ، نترونیکس ، ردلاین ، پروکسیم ، یو بی ان تی ، یو بی کیو تی ، شبکه وایرلس ، شبکه ، انتقال تصویر ، انتقال صدا ، انتقال خطوط تلفن ، انتقال خطوط E1 ، پهنای باند ، اینترنت ، اینترنت بی سیم ، نانو ، پاور ، لینک ، امکان سنجی ، دکلبا ما تماس بگیرید

همراه 09010565768

بهزاد چکاوک

تلفن 02188314052


ID Telegram NetITMan

Email behzico yahoo com


به روز شده: چهارشنبه, 21 اسفند 1398


اطلاعات تماس
نام مسئول: بهزاد چکاوک
تلفن ثابت: 09010565768
آدرس ایمیل: [protected]
تاریخ انقضاء: شنبه, 08 آذر 1399
موقعیت آگهی: تهران
آدرس: خیابان سپهبد قرنی بالاتر از طالقانی کوچه جوادی پ 14
کد آگهی : 20331083
بازدید: 1.0K
۵۲ ماه پیش

ارسال ایمیل برای مالک آگهی
نام شما: *
ایمیل شما: *
تلفن تماس شما:
پیام: *


بنر

تازه های کامپیوتر

سایت های درج آگهی رایگان

سایت های درج آگهی رایگان

شمار کاربران اینترنتی روز به روز در حال افزایش است و تاثیر بی اندازه تبلیغات اینترنتی در جذب کاربر و مشتری غیر قابل انکار است. با تبلیغات در سطح اینترنت برند تجاری و کس ... تهران ۳۱ ماه پیش

خرید بک لینک

خرید بک لینک

همه شما عزیزان از تاثیر بک لینک در بهبود رتبه کلمات کلیدی خود توسط گوگل با خبر هستید. تهران ۳۱ ماه پیش

آموزش میکروتیک در کرج

آموزش میکروتیک در کرج

آکــــادمی میتـــــــا . اموزش دوره میکروتیک صفر تا صد با سر فصل کامل . دوره میکروتیک (MTCNA / MTCRE) . MTCNA = ساعت ۴۰ . MTCRE = ساعت ۵۰ . شهریه اقساطی . مدرک معتبر . معرفی به ... كرج ۱۶ ساعت قبل
آموزش برنامه نویسی اندروید در کرج

آموزش برنامه نویسی اندروید در کرج

. آکــــادمی میتـــــــا . دوره صفر تا صد برنامه نویسی موبایل (اندورید) . ۱۳۰ ساعت . شهریه اقساطی . مدرک معتبر . معرفی به فنی و حرفه ای . سرفصل های کامل بین المللی . کلاسهای رفع اشکال کاملا ... كرج ۱۶ ساعت قبل
آموزش مجازی سازی ESXI در کرج

آموزش مجازی سازی ESXI در کرج

کـــــــــــــادمی میتــــــــــــا آموزش صفر تا صد مجازی سازی ( VMware ) اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارهای مدرن، به منظور مقیاس پذیری کارآمدتر و کاهش هزینه های سخت افزاری از پلتفرم های مجازی ساز ... كرج ۱۶ ساعت قبل
آموزش برنامه نویسی تحت وب زبان PHP در کرج

آموزش برنامه نویسی تحت وب زبان PHP در کرج

آکـــــــــــــادمی میتــــــــــــا آموزش دوره تخصصی برنامه نویسی تحت وب (مقدماتی تا پیشرفته) زبان PHP ( به صورت پروژه محور) قدم اول در طراحی سایت برنامه نویسی تخصصی تحت وب می باشد . بیش از ۸ ... كرج ۱۶ ساعت قبل
پکیج دوره آموزش شبکه (ویژه ورود به بازار کار)

پکیج دوره آموزش شبکه (ویژه ورود به بازار کار)

آکادمی میتا با برگزاری دوره شبکه ( پکیج ویژه ورود به بازار کار) دانشجویان را با هدف آموزش و ارتقا سطح دانش و اطلاعات برای ورود به دنیای شبکه و بازار کار آماده میکند . . این پکیج شامل دوره های زیر م ... كرج ۱۶ ساعت قبل
آموزش سی پلاس پلاس در کرج

آموزش سی پلاس پلاس در کرج

آکـــــــــــــادمی میتــــــــــــا آموزش زبان برنامه نویسی c++ دوره آموزش برنامه نویسی C++ ، مربوط به آموزش مفاهیم شی گرایی و معرفی داده ساختارهای مفید C++ جهت استفاده در برنامه نویسی های پیش ... كرج ۱۶ ساعت قبل
آموزش icdl در کرج

آموزش icdl در کرج

. آکـــــــــــــادمی میتــــــــــــا . آموزش جامع دوره ICDL (مهارت های هفت گانه) صفر تا صد شما برای زندگی عادی و روزمره در دنیای امروز نیازمند آموزش مهارت های رایانه ای هستید و مخاطبین این دور ... كرج ۱۶ ساعت قبل
آموزش سیسکو در کرج

آموزش سیسکو در کرج

.آکــــادمی میتـــــــا آموزش سیسکو با سر فصل کامل . CCNA = ساعت ۷۰ ساعت . CCNP = ساعت ۱۱۰ ساعت . شهریه اقساطی . مدرک معتبرو قابل استعلام از وب سایت آکادمی . معرفی به فنی و حرفه ای . ... كرج ۱۶ ساعت قبل
آموزش مایکروسافت در کرج

آموزش مایکروسافت در کرج

. آکــــادمی میتـــــــا . آموزش دوره مایکروسافت (مهندسی شبکه) صفر تا صد با سر فصل کامل . (MCSE (۱۷۰ hour) - ( MCSA) (hour ۱۲۰ . شهریه اقساطی . مدرک معتبر . معرفی به فنی و حرفه ... كرج ۱۶ ساعت قبل
آموزش لینوکس در کرج

آموزش لینوکس در کرج

آکـــــــــــــادمی میتــــــــــــا آموزش صفر تا صد LINUX) LPIC۱ -LPIC۲) برای تمام کسانی که می خواهند حرفه لینوکس (Linux) را انتخاب کنند و لینوکس را یاد بگیرند ضروری است تا دوره مقدماتی لینوک ... كرج ۱۶ ساعت قبل
نماينده رسمی فروش آنتن هاي دلتالينک Deltalink در ایران

نماينده رسمی فروش آنتن هاي دلتالينک Deltalink در ایران

شبکه پالیس دنیای تجهیزات شبکه amp quot شبکه پالیس amp quot نماینده رسمی فروش آنتن های دلتالینک Deltalink در ایران فروش انواع آنتن های دلتا لینکdelta link آنتن های دلتالینکdelta link آنتن ... تهران ۳ هفته پیش
فروش انواع محصولات UBNT يو بي کوئيتي Ubiquiti

فروش انواع محصولات UBNT يو بي کوئيتي Ubiquiti

شبکه پالیس دنیای تجهیزات شبکه شبکه پالیس فروش تجهیزات و محصولات UBNT یو بی کوئیتی Ubiquiti شامل پاور استیشن ۵ Power Station ۵ ps۵ پاور استیشن ۲ ps۲ Station ۲ Power پاور بریج ام۵ ... تهران ۳ هفته پیش
نماینده رسمی فروش آنتن هاي وايلينک WiLink در ایران

نماینده رسمی فروش آنتن هاي وايلينک WiLink در ایران

شبکه پالیس دنیای تجهیزات شبکه amp quot شبکه پالیس amp quot فروش ویژه آنتن های وایلینک WiLink فروش انواع آنتن های وای لینکWi Link آنتن های وایلینک WiLink آنتن های وای لینکWiLink خرید آن ... تهران ۳ هفته پیش
اجراي تضميني پروژه های شبکه و لينک هاي وايرلس

اجراي تضميني پروژه های شبکه و لينک هاي وايرلس

شبکه پالیس دنیای تجهیزات شبکه • شبکه پالیس فروش ویژه تجهیزات و محصولات ميکروتيک Mikrotik در ایران • کليه تجهیزات و محصولات ميکروتيک Mikrotik با قيمت بسيار عالي توسط شبکه پالیس عرضه مي گردد ... تهران ۳ هفته پیش
فروش ويژه انواع آنتن هاي وايرلس

فروش ويژه انواع آنتن هاي وايرلس

شبکه پالیس دنیای تجهیزات شبکه amp quot شبکه پالیس amp quot کاملترین مرکز فروش انواع آنتن های وایرلس مفتخر است انواع آنتنهای وایرلس را با بهترین قیمت به شما عزیزان ارائه نماید amp quot ... تهران ۳ هفته پیش