جستجو در سایت:
امروز شنبه 4 خرداد 1398 ساعت 13:19
اخبار روز:
نیازمندی ایران

💠درج آگهی ویژه و لینکدار در 10 سایت بزرگ نیازمندی، فقط با 65 هزار تومان

💠جهت مشاهده سایتها کلیک کنید.

 


مناطق
تبلیغ
تبلیغات لینکی

فروش آلبوم , کاتالوگ تمبر و اسکناس

فروش آلبوم , کاتالوگ تمبر و اسکناس
1- کلکسيون تمبر بي باطل قد يمي سازمان ملل متحد به همراه آلبوم مصور (120,000تومان).
2- 900 عدد تمبر مهر خورده قد يمي خارجي مختلف ( 60,000تومان).
3- 50 عدد تمبر مهر خورده قد يمي سوئيس (6,000 تومان).
4- 80 عدد تمبر مهر خورده قد يمي بلژيک ( 9,000تومان).
5- 80 عدد تمبر مهر خورده قد يمي دانمارک ( 8,000تومان).
6- 80 عدد تمبر مهر خورده قد يمي سوئد ( 9,000تومان).
7- 80 عدد تمبر مهر خورده قد يمي اسپانيا ( 7,000تومان).
8- 100 عدد تمبر مهر خورده قد يمي هندوستان ( 5,000تومان).
9- 80 عدد تمبر مهر خورده قد يمي آلمان ( 15,000تومان).
10- 80 عدد تمبر مهر خورده قد يمي روسيه (شوروي) ( 9,000تومان).
11- 80 عدد تمبر مهر خورده قد يمي ايتاليا ( 8,000تومان).
12- 80 عدد تمبر مهر خورده قد يمي يونان ( 9,000تومان).
13- 80 عدد تمبر مهر خورده قد يمي فرانسه (10,000تومان).
14- 80 عدد تمبر مهر خورده قد يمي آمريکا (8,000 تومان).
15- 30 عدد تمبر مهر خورده قد يمي پرتغال (3000 تومان).
16- 30 عدد تمبر مهر خورده قد يمي اطريش (3000 تومان).
17- 30 عدد تمبر مهر خورده قد يمي ايرلند (3000 تومان).
18- 30 عدد تمبر مهر خورده قد يمي استراليا (3000 تومان).
19- 50 عدد تمبر مهر خورده قد يمي نروژ (3000 تومان).
20- 40 عدد تمبر مهر خورده قد يمي انگليس (8000 تومان).
21- 50 عدد تمبر مهر خورده قد يمي و زيباي روماني (6000 تومان).
22- 200 عدد تمبر مهر خورده قد يمي پستي هلند (7,000 تومان).
23- 50 عدد تمبر مهر خورده قد يمي جمهوري چک (8,000 تومان).
24- 30 عدد تمبر مهر خورده قد يمي عثماني (ترکيه قديم)(جنگ جهاني اول) ( 12,000تومان).
25- 80 عدد تمبر مهر خورده قد يمي ژاپن و کره (7,000 تومان).
26- 100 عدد تمبر مهر خورده کشورهاي عربي (7,000تومان).
27- 70 عدد تمبر مهر خورده زيباي خارجي (12,000 تومان).
28- 300 عدد تمبر مهر خورده قد يمي پستي کوچک خارجي مختلف ( 9,000تومان).
29- 100 عدد تمبر مهر خورده قد يمي پستي کوچک خارجي مختلف (4,000 تومان).
30- 50 عدد تمبرمهر خورده شخصيتهاي کشورهاي مختلف (7,000تومان).
31- 50 عدد تمبر مهر خورده بناهاي تاريخي کشورهاي مختلف (8,000تومان).
32- 20 عدد تمبر بي باطل قد يمي حيوانات (8,000 تومان).
33- 40 عدد تمبر مهر خورده قد يمي حيوانات (8,000 تومان).
34- 40 عدد تمبر مهر خورده کشتي و قايق از کشورهاي مختلف (12,000تومان).
35- 40 عدد تمبر مهر خورده هواپيما و بالن از کشورهاي مختلف ( 10,000تومان).
36- 40 عدد تمبر مهر خورده اتومبيل و اتوبوس از کشورهاي مختلف ( 10,000تومان).
37- 40 عدد تمبر مهر خورده قطار از کشورهاي مختلف ( 10,000تومان).
38- 20 عدد تمبر مهر خورده گل و گياهان از کشورهاي مختلف (7,000تومان).
39- 40 عدد تمبر مهر خورده گل و گياهان از کشورهاي مختلف (7,000تومان).
40- 30عدد تمبر مهر خورده لباسهاي محلي از کشورهاي مختلف (9,000 تومان).
41- 40 عدد تمبر مهر خورده فضايي از کشورهاي مختلف ( 10,000تومان).
42- 40 عدد تمبر مهر خورده قد يمي ورزشي از کشورهاي مختلف (6,000 تومان).
43- 30 عدد تمبر مهر خورده قد يمي پرچم کشورهاي مختلف (7,000تومان).
44- 5 عدد ميني شيت زيبا بي باطل خارجي (9,000تومان).
45- 6 عدد تمبر بي باطل تابلوهاي نقاشي نفيس از هنرمندان فرانسه ( 10,000تومان).
46- آلبوم تمبر ازدواج خانواده سلطنتي انگلستان شامل 72 سري تمبر از 36کشور مختلف سال 1973.
(Royal Wedding on the 14th November that year1973, of Princess Anne to Captain Mark Philips.) (100,000 تومان).
47- يک عدد تمبر عتيقه ملکه ويکتوريا انگليس, چاپ هند (9,000تومان).
48- 20عدد تمبر مهرخورده پادشاه ادوارد هفتم انگلستان ، چاپ هند ، سال 1901 ( 10,000تومان).
49- 20عدد تمبر مهرخورده پادشاه جورج پنجم انگلستان ، چاپ هند ، سال 1910 (9,000تومان).
50- 20عدد تمبر مهرخورده پادشاه جورج ششم انگلستان ، چاپ هند ، سال 1936 (7,000تومان).
51- آلبوم تمبرهاي يکصدمين سال تولد وينستون چرچيل کليه کشورهاي دنيا (300,000تومان).
52- آلبوم کامل تمبرهاي بي باطل المپيک مونيخ 1972 کليه کشورها (400,000تومان).
53- کلکسيون تمبرهاي انگلستان ( اليزابت دوم) (200,000تومان).
54- تمبر تيم ملي فوتبال ايران در المپيک مونيخ(پروين- حجازي- قليچ-...) (5,000تومان).
55- 40عدد تمبر بي باطل خارجي (15,000تومان).
56- 10 عدد تمبر هيتلر آلمان (جنگ جهاني دوم) (9,000تومان).
57- 50 بلوک ( 200 عدد) تمبر جمهوري اسلامي ايران از سال 58 تا 1370 (10,000تومان).
58- 30 عدد تمبر جشنهاي 2500 ساله ايران چاپ کشورهاي خارجي ( 50,000تومان).
59- 40 عدد تمبر مهرخورده قاجار (28,000تومان).
60- تمبرهاي سري مظفرالدين شاه قاجار مهرخورده ( 50,000تومان).
61- 50 عدد تمبر مهرخورده رضا شاه پهلوي (1304- 1319) (27,000تومان).
62- 50 عدد تمبر بي باطل سالهاي 1344 تا 1357 (17,000 تومان).
63- 10 عدد تمبر پستي هوايي رضا شاه پهلوي (عقابي)(زيباترين تمبرسال1930) بي باطل ( 5,000تومان).
64- اولين سري کامل با تصويررضا شاه بدون رتوشه مهرخورده(10 عدد) (سال 1305) (19,000 تومان).
65- تمبرهاي زيباي تاجگذاري احمد شاه قاجاربا سورساژ مکاتيب دولتي سال 1915 بي باطل (17 عدد) (50,000تومان).
66- تمبرهاي تاجگذاري احمد شاه قاجار سال 1915 بي باطل (17عدد) (15,000تومان).
67- سري تمبر احمد شاه قاجار 1919 بي باطل(چاپ دوم) (15,000تومان).
68- سري تمبر احمد شاه قاجار 1919 مهرخورده(چاپ اول) (20,000تومان).
69- سري تمبرهاي {21 آذر ، نجات آذربايجان- تولد محمد رضا پهلوي –مساعي-اتحاديه جهاني پست UPU- شيلات – ورزشهاي پهلواني} ( سال 1320تا1333 هر کدام) (100,000تومان).
70- آلبوم تمبر ايران به همراه تمبر سالهاي 1358 تا 1365 ( 30,000تومان).
71- 100 عدد تمبر قديمي ايراني بي باطل بعد از انقلاب (5,000 تومان).
72- دوره کامل تمبرهاي محمدرضاشاه پهلوي تکسري بي باطل (1318-1357) (1 ، 800 ، 000 تومان).
73- تمبرهاي زيباي تاجگذاري رضا شاه پهلوي مهرخورده( هارلم)( 16 عدد) (28,000 تومان).
74- پاکت مصرف شده به همراه تمبر و مهرهاي ابطال تجار زمان رضا شاه (1500تومان).
75- سري کامل بي باطل تمبرعروسي محمدرضا شاه پهلوي و ثريا (6 عدد) (55,000 تومان).
76- 100 عدد تمبر پستي بدون چسب ايراني قبل از انقلاب (5,000 تومان).
77- 3 عدد تمبر بي باطل عروسي محمد رضا شاه پهلوي و فوزيه (سال 1318) (4500تومان).
78- سري کامل بي باطل تمبرتاجگذاري محمدرضا شاه پهلوي (3 عدد) (2000تومان).
79- سري کامل ترقيات رضا شاه پهلوي مهرخورده(9 عدد) (سال 1314) (10,000 تومان).
80- سري کامل سلطنت پهلوي رضا شاه مهرخورده(16 عدد)(سال 1305) (5000تومان).
81- سري کامل چاپ مجلس رضا شاه پهلوي مهرخورده(11 عدد)(سال 1310) (6000تومان).
82- سري کامل دندانه دار شصتمين سال تولد رضا شاه پهلوي بي باطل(10 عدد) (80,000 تومان).
83- سري کامل دورالوان ناصرالدين شاه قاجار مهرخورده(6عدد) (50,000 تومان).
84- سري کامل کلاهدار ستوني رضا شاه مهرخورده(14 عدد) (سال 1314) (19,000 تومان).
85- هزارو يکصدمين سال تولد رودکي مهرخورده (3 عدد)(سال 1337) (5000تومان).
86- 100 عدد تمبر قديمي مهر خورده محمد رضا شاه پهلوي (سال 1318 تا 1357) (5000تومان).
87- 100 عدد تمبر قديمي مهر خورده بعد از انقلاب (سال 1382 تا 1358) (2000تومان).
88- 4بلوک تمبر جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي سري پنجم (16عدد) (سال 1350) (8,000تومان).
89- اولين تمبر با تصوير پرچم ايران بي باطل (سال 1328) (2000تومان).
90- تمبر راه آهن تهران تبريز مهرخورده (سال 1337) (2 عدد) (2000تومان).
91- تمبر راه آهن تهران مشهد مهرخورده (سال 1336) (3 عدد) (13000تومان).
92- کاتالوگ خارجي تمبرهاي تمام دنيا (فرانسه) Yvert (19,000تومان).
93- کاتالوگ خارجي(انگلستان) تمبرِStanly Gibons (19,000تومان).
94- کتاب سکه (درهم اسلامي ) ناصر سيد محمود نقشبندي (5,000تومان).
95- آلبوم تمبر خالي بزرگ 30 برگ خارجي ( 40,000تومان).
96- آلبوم تمبر خالي بزرگ 10 برگ ( 19,000تومان).
97- 50عدد سکه قديمي خارجي متنوع (15,000 تومان).
98- 4 عدد اسکناس خارجي قديمي (7,000تومان).
99- 4 عدد اسکناس ايراني قديمي قبل از انقلاب سالهاي1330تا1357 (9,000تومان).
100- 5 عدد اسکناس ايراني قديمي بعد از انقلاب سالهاي1358تا1380 (8,000تومان).
101- اسکناس قديمي 1000 کرون اطريش سال 1904 (20,000تومان).
آدرس: تهران , صندوق پستي 563-19615 , داوري - تلفن: 09124957309 – 021 22218077.
.
..تمامي حقوق متعلق به سايت WWW.TakNiaz.COM مي باشد.
مشخصات آگهی دهنده
نام:
ایمیل: a_davarpour@yahoo.com
مشاهده وب سایت: فاقد وب سایت
تلفن:
فکس:
آدرس:
مشخصات آگهی
کد آگهی: 20199191
زمینه فعالیت: كتاب
تاریخ ثبت: پنج شنبه 9 دي 1389
آخرین بروزرسانی: پنج شنبه 9 دي 1389
تاریخ انقضاء: یکشنبه 7 دي 1399
موقعیت مکانی: تهران
بازدید: 259 بار
این آگهی را درشبکه اجتماعی به اشتراک گذارد
آگهی های مرتبط
کتاب مخ

کتاب مخ

بنام خدا 1 - روش اختراع کردن و ثبت اختراع را بياموزيد - با مطالعه کتاب مخ . شما هم کتاب بخوانيد و اختراع کنيد . تلفن سفارش محصول : 09135334033 مهندس نائيني ...
,   خاور میانه,   تلفن: 09135334033
خريد فوري کتاب

خريد فوري کتاب

در هر نقطه از ايران که باشيد! به هر کتابي که نياز داشته باشيد..تنها يک تماس با ما کافيست!! کتاب مورد نياز خود را در محل تحويل بگيريد.. تلفن تماس:0216478 ...
,   تهران,   تلفن: 0216478
خريد و فروش ، تهيه و اطلاعات انواع کتاب

خريد و فروش ، تهيه و اطلاعات انواع کتاب

مرکز خريد و فروش . تهيه و اطلاعات انواع کتاب ايراني و خارجي . جديد و قديمي . چاپي و خطي . نو و دست دوم . کمياب و ناياب و ياب در کليه زمينه ها و زبانها و اطلاع يابي و اطلاع رساني در همه موارد : علمي و فرهنگي و آموزشي و ... ((::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::)) کتابفروشي ...
,   تهران,   تلفن: 09121013457-66961109
سفارش و خريد کتاب خارجي از آمازون - تحويل 10 روز کاري

سفارش و خريد کتاب خارجي از آمازون - تحويل 10 روز کاري

دانشجويان گرامي، محققان و اساتيد هم اکنون دهها ميليون عنوان از تازه ترين نشريات و کتاب هاي خارجي ( دانشگاهي و غير دانشگاهي ) در دسترس شماست. هر نشريه و کتابي که در مجموعه سايت هاي آمازون (amazon.com) مشاهده مي کنيد را مي توانيد از ...
,   تهران,   تلفن: 02166497200
فروش کتاب کودک

فروش کتاب کودک

. مجموعه ي "قصه هاي رنگارنگ هر شب يک قصه" گنجينه اي از قصه هاي کلاسيک و جديد دنيا مي باشد که در 14 جلد براي گروه سني ب و ج منتشر شده است. هر يک از عناوين اين مجموعه در برگيرنده 14 قصه ي کوتاه و آموزنده مي باشد و در قطع 23*33 سانتيمتر ...
,   خراسان,   تلفن:
فروشگاه کتاب يک صد و ده کتاب

فروشگاه کتاب يک صد و ده کتاب

. خريد و فروش کتاب هاي نو و کارکرده تمامي حقوق متعلق به سايت WWW.TakNiaz.COM مي باشد. ...
,   خراسان,   تلفن:
خريد کتاب

خريد کتاب

کتاب پارسيان عرضه کننده:. خريد و فروش انواع کتاب رمان داستان تاريخي فلسفي عرفاني ادبي روانشناسي و غيره... . تهيه کتاب کمياب و ناياب شما در هر زمينه. . خريدار کتابخانه شخصي شما. . فروش پستي و اينترنتي کتاب در مشهد. . کارشناس در ارزش ...
,   تهران,   تلفن:
خريد و فروش کتاب

خريد و فروش کتاب

کتاب پارسيان عرضه کننده:. خريد و فروش انواع کتاب رمان داستان تاريخي فلسفي عرفاني ادبي روانشناسي و غيره... . تهيه کتاب کمياب و ناياب شما در هر زمينه. . خريدار کتابخانه شخصي شما. . فروش پستي و اينترنتي کتاب در مشهد. . کارشناس در ارزش ...
,   خراسان,   تلفن:
کتاب پارسيان

کتاب پارسيان

کتاب پارسيان عرضه کننده:. خريد و فروش انواع کتاب رمان داستان تاريخي فلسفي عرفاني ادبي روانشناسي و غيره... . تهيه کتاب کمياب و ناياب شما در هر زمينه. . خريدار کتابخانه شخصي شما. . فروش پستي و اينترنتي کتاب در مشهد. . کارشناس در ارزش ...
,   خراسان,   تلفن:
ديوان حافظ

ديوان حافظ

عشق و شور را به زندگي از متون گرانقدر ادب فارسي بياموزيد. اعراب گذاري، توضيح واژه ها و اصطلاحات،معناي ابيات،ترجمه شعر هاي عربي از انتشارات فکر روز. چاپ 6 رنگ با طلا با ورق گلاسه 110 گرمي دو رو مات بلژيکي با قاب چوبي. چاپ 6 رنگ با ...
,   خراسان,   تلفن: